Unieważnienie umowy frankowej

Co możesz zyskać unieważniając kredyt frankowy ?

Uwolnisz się od kredytu

Umowa kredytu frankowego zostaje uznana za nieobowiązującą. Kredyt frankowy zostaje rozwiązany.

Zwrot nadpłaconych rat

Gdy suma już wpłaconych przez Ciebie rat jest wyższa niż kwota kapitału (kwota kredytu, którą otrzymałeś), bank zwróci Ci nadpłatę

Zwrot kosztów sądowych

Sąd może zasądzić (i zwykle tak się dzieje) zwrot kosztów sądowych, które poniosłeś

Usunięcie hipoteki

Z hipoteki nieruchomości usunięte zostaje zabezpieczenie w postaci wpisu hipotecznego. Odzyskasz zdolność kredytową.

Wyliczenia potencjalnych zysków - unieważnienie umowy frankowej

aktualnie według bankupo unieważnieniu umowy wyrokiem sądu
spłacony kapitał kredytu80 000130 000
pozostałe do spłaty200 00020 000
Twój zysk0180 000 *
Szacunkowe wyliczenie potencjalnych zysków Frankowicza, który zaciągnął kredyt w wysokości 150 000 zł na 30 lat i uzyskał prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową po 12 latach od zaciągnięcia kredytu **

* o tyle mniej (180 tysięcy złotych) zapłaci Frankowicz bankowi w porównaniu do sumy, którą musiałby zapłacić spłacając kredyt na warunkach banku (bez unieważnienia umowy kredytu)

** niniejsze wyliczenie stanowi tylko orientacyjną symulację potencjalnych zysków, przygotowaną w oparciu o przykładową umowę kredytową.

aktualnie według bankupo unieważnieniu umowy wyrokiem sądu
spłacony kapitał kredytu160 000260 000
pozostałe do spłaty400 00040 000
Twój zysk0360 000 *
Szacunkowe wyliczenie potencjalnych zysków Frankowicza, który zaciągnął kredyt w wysokości 300 000 zł na 30 lat i uzyskał prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową po 12 latach od zaciągnięcia kredytu **

* o tyle mniej (360 tysięcy złotych) zapłaci Frankowicz bankowi w porównaniu do sumy, którą musiałby zapłacić spłacając kredyt na warunkach banku (bez unieważnienia umowy kredytu)

** niniejsze wyliczenie stanowi tylko orientacyjną symulację potencjalnych zysków, przygotowaną w oparciu o przykładową umowę kredytową.

aktualnie według bankupo unieważnieniu umowy wyrokiem sądu
spłacony kapitał kredytu265 000430 000
pozostałe do spłaty700 00070 000
Twój zysk0630 000 *
Szacunkowe wyliczenie potencjalnych zysków Frankowicza, który zaciągnął kredyt w wysokości 500 000 zł na 30 lat i uzyskał prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową po 12 latach od zaciągnięcia kredytu **

* o tyle mniej (630 tysięcy złotych) zapłaci Frankowicz bankowi w porównaniu do sumy, którą musiałby zapłacić spłacając kredyt na warunkach banku (bez unieważnienia umowy kredytu)

** niniejsze wyliczenie stanowi tylko orientacyjną symulację potencjalnych zysków, przygotowaną w oparciu o przykładową umowę kredytową.

Czy unieważnienie kredytu frankowego jest optymalnym rozwiązaniem ?

Unieważnienie kredytu we frankach jest zwykle korzystniejszym dla Frankowicza rozwiązaniem. Uwalnia się całkowicie od kredytu, nie musi już płacić kolejnych rat.

Unieważnienie umowy frankowej jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że umowa taka nie obowiązywała już od momentu jej zawarcia. W takiej sytuacji bank zwraca Frankowiczowi pobrane od niego wpłaty, a Frankowicz zwraca otrzymany od banku kapitał (kwotę kredytu w złotówkach bez odsetek i innych opłat). Kredyt frankowy zostaje unieważniony.

uniewaznienie kredytu we frankach

Unieważnienie kredytu frankowego w świetle przepisów prawa

Prawnie niedopuszczalne jest zawarcie umowy kredytu, którego spłata ma nastąpić w wysokości określonej w terminie późniejszym (niż data zawarcia umowy), arbitralnie przez jedną ze stron umowy (bank). Warunki spłaty kredytu winny być jasno określone w umowie. Tylko wówczas, obie strony umowy będą związane jej zapisami.

Zapisy umów o kredyty frankowe dotyczące zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych były prawnie wadliwe. Dawały bankom możliwość jednostronnego, „poumownego” ustalania wysokości spłacanych rat.

Abuzywność tego typu umów kredytowych potwierdził Sąd Najwyższy 11 grudnia 2019 r., w sprawie sygn. akt V CSK 382/18 stwierdzając, że taka konstrukcja umowy może prowadzić do nieważności całej umowy o kredyt we frankach szwajcarskich (stanowi podstawę dla wyroków orzekających unieważnienie umowy frankowej)

skutki uniewaznienia umowy kredytowej

Skutki unieważnienia umowy kredytowej we franku szwajcarskim

Unieważnienie umowy frankowej jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że umowa taka nie obowiązywała już od momentu jej zawarcia. Innymi słowy – Sąd orzekając unieważnienie umowy kredytowej stwierdza fakt jej nieistnienia i niewywołania żadnych skutków prawnych.

W takiej sytuacji Frankowicz zobowiązany jest do zwrotu kwoty, którą otrzymał od banku zawierając z nim (bezskutecznie) umowę. Zwrotowi podlega, tylko i wyłącznie, kwota kapitału, a nie odsetek od niego. Innymi słowy, jeśli Frankowicz zaciągnął kredyt w wysokości 200 tyś złotych i taką kwotę bank przelał na jego konto, dokładnie ta kwota musi zostać zwrócona.

Bank z kolei, w związku z wyrokiem orzekającym unieważnienie umowy frankowej, ma obowiązek zwrócić wszystkie należności przekazane przez Frankowicza – prowizje od udzielonego kredytu, wszystkie uiszczone raty wraz z odsetkami, składki z tytułu ubezpieczenia kredytu oraz wszelkie inne pobrane opłaty. Przykładowo – Frankowicz do momentu uprawomocnienia się wyroku orzekającego unieważnienie umowy frankowej wpłacił na konto banku łączną kwotę 220 tysięcy złotych (w tym odsetki, kapitał, ubezpieczenie, prowizje, inne opłaty) – dokładnie tą kwotę bank będzie zobowiązany oddać Frankowiczowi.

Reasumując: unieważnienie kredytu we frankach prowadzi do  sytuacji, w której bank zwraca Frankowiczowi pobrane od niego wpłaty, a Frankowicz zwraca otrzymany od banku kapitał. Po zestawieniu powyższych kwot w zależności od tego, które roszczenie będzie wyższe, bank zobowiązany będzie zwrócić kredytobiorcy zaistniałą nadpłatę, lub kredytobiorca będzie musiał uiścić powstałą różnicę.

unieważnienie umowy frankowej

Czy warto walczyć o unieważnienie kredytu we frankach ?

Unieważnienie umowy kredytowej we franku szwajcarskim jest zwykle korzystniejszym dla Frankowicza rozwiązaniem. Uwalnia się całkowicie od kredytu, nie musi już płacić kolejnych rat. Z hipoteki nieruchomości usunięte zostaje zabezpieczenie w postaci wpisu hipotecznego. Odzyskuje zdolność kredytową. Dodatkowo – w sytuacji, gdy wpłacił bankowi więcej, niż wynosił kapitał, otrzymuje zwrot nadpłaconej kwoty.

Niemniej jednak wybór odpowiedniej strategii jest zawsze zależny od zapisów konkretnej umowy kredytowej i indywidualnej sytuacji Frankowicza. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią, celem ustalenia, jaka metoda działania, unieważnienie umowy o kredyt CHF, czy tzw. odfrankowienie  kredytu będzie w Twoim przypadku najkorzystniejsza.

Kancelaria prowadzona przez adwokata Pawła Czarniaka i radcę prawnego Tomasza Baszczyna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom. Naszych Klientów reprezentujemy osobiście.

Co wyróżnia naszą kancelarię ?
+ 0
wygranych spraw w sporach z bankami i TU
+ 0
aktualnie prowadzonych spraw "frankowych"
W jaki sposób możemy Ci pomóc ?

Skontaktuj się z nami i prześlij umowę

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
Kontakt

Dokonamy analizy umowy kredytu

Po analizie umowy kredytowej, którą zawarłeś z bankiem przedstawimy Ci naszą rekomendację co do dalszych działań prawnych.
Prześlij umowę

Poprowadzimy Twoją sprawę od A do Z

Podejmiemy kompleksowe działania prawne w Twoim imieniu.
Kontakt

Unieważnienie umowy frankowej a przedawnienie

Okres przedawnienia wynosi 10 lat dla każdej raty. Oznacza to, że możesz zgłosić się do nas również w sytuacji, gdy Twoja umowa została podpisana dawniej, niż 10 lat temu. Unieważnienie kredytu we frankach jest jak najbardziej możliwe, niemniej jednak, roszczenie do każdej z rat, którą zapłaciłeś przed tą datą ulega przedawnieniu. Dlatego nie warto zwlekać - każdy upływający miesiąc to strata dla Ciebie.

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…