Kredyty frankowe

Uwolnij się od kredytu frankowego

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską świadczącą pomoc Frankowiczom. Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych z bankami, które oferowały kredyty we frankach szwajcarskich. Dochodzimy zwrotu nadpłaconych rat, odfrankowienia kredytu lub całkowitego unieważnienia umowy kredytowej

"Odfrankuj"
swój
kredyt

Przekształć kredyt frankowy w kredyt złotówkowy przeliczony kursem z dnia zaciągnięcia kredytu
Więcej...

Unieważnij umowę frankową

Umowa o kredyt frankowy zostanie uznana za nieobowiązującą. Kredyt zostanie rozwiązany
Więcej...

Sprawdź jak pomagamy Frankowiczom

Pomoc świadczona przez kancelarię ma kompleksowy charakter. Od analizy umowy po prawomocny wyrok
Więcej...

Jakie są szanse wygranej ?

Frankowicze wygrywają spory z bankami. Trybunał Sprawiedliwości UE, Sąd Najwyższy, Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoją na stanowisku, iż umowy o kredyty frankowe (zarówno kredyt indeksowany CHF jak i kredyt denominowany CHF) są prawnie wadliwe.

99% wyroków I instancji z 2023 roku było korzystnych dla Frankowiczów (wg SBB)

źródło: Stowarzyszenie SBB - https://nawigator.bankowebezprawie.pl/statystyki/

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., w sprawie sygn. akt V CSK 382/18 uznał, że usunięcie z umowy abuzywnych zapisów indeksacyjnych, przy współwystępującym braku możliwości zastąpienia ich (np. kursem NBP) skutkuje unieważnieniem umowy o kredyt frankowy w całości
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt II CSK 483/18 stwierdza rażące naruszenie interesów konsumenta (Frankowicza) w zapisach umowy o "kredyt frankowy". Swoboda ustalania kursu waluty przez bank rażąco narusza interes konsumenta i jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. SN wykazuje również naruszenie równorzędności stron umowy przez nierównomierne rozłożenie uprawnień i obowiązków między partnerami stosunku (bankiem i Frankowiczem)
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2019 r., Sygn. akt IV CSK 309/18 stwierdził, iż klauzule indeksacyjne są abuzywne, prawnie wadliwe. Sąd zwrócił również uwagę na prawną bezskuteczność stosowanych przez bank oświadczeń o świadomości ryzyka walutowego, przedkładanych kredytobiorcom jako aneks do umowy o kredyt CHF
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt I CSK 242/18 to kolejne korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcie. Sąd Najwyższy uznał, że zawarcie przez kredytobiorców i bank aneksu do umowy kredytowej we franku szwajcarskim, nie może być uznane za wyraz akceptacji niedozwolonych postanowień umownych. Po raz kolejny potwierdzono abuzywność zapisów indeksacyjnych zawartych w umowach o kredyty we frankach szwajcarskich stosowanych przez banki.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 159/17 jednoznacznie ocenia abuzywność zasad określania kursu walut w umowie o "kredyt frankowy", co prowadzi do odrzucenia mechanizmu indeksacji w całości, przy jednoczesnym zachowaniu sposobu oprocentowania kredytu (stawka LIBOR). Innymi słowy – Sąd Najwyższy nakazał „odfrankowienie”
Poprzedni
Następny
Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo

Kiedy jest najlepszy moment, by zająć się swoim kredytem frankowym ?

Rok 2020 i 2021 to lawinowy wzrost korzystnych dla Frankowiczów rozstrzygnięć sądowych. Wyroki sądów w sprawach o kredyty frankowe są w przytłaczającej większości dla banków druzgocące.

Ukształtowanie się korzystnego dla Frankowiczów orzecznictwa stanowi mocny argument za podjęciem zdecydowanych działań prawnych wobec banku i sformułowaniem roszczeń o odfrankowienie kredytu lub unieważnienie umowy frankowej. Powództwo wobec banku można wytoczyć zarówno w przypadku umów o kredyt denominowany do CHF, jak i kredyt indeksowany kursem CHF.

Zwłoka oznacza dla Frankowicza mierzalną stratę. Roszczenia do nadpłaconych rat kredytu frankowego przedawniają się z upływem 10 lat od ich zapłacenia. Jednak, co istotne, fakt upłynięcia 10 lat od podpisania przez Frankowicza umowy o kredyt we franku nie stanowi przeszkody w wytoczeniu powództwa wobec banku.

Kredyt we frankach to realny problem, który sam się nie rozwiąże. Nie podejmując żadnych działań Frankowicz naraża się na niepokojące konsekwencje związane z dużym prawdopodobieństwem utrzymania się trendu wzrostu wartości franka szwajcarskiego względem złotówki.

kredyty frankowe

Dlaczego zlekceważenie problemu, jakim jest Twój kredyt frankowy jest ryzykowne ?

Kredyty frankowe – produkt finansowy, który był sprzedawany przez banki jako bezpieczny i opłacalny dla kredytobiorcy okazał się prawnie wadliwy, a warunki, na jakich był udzielany rażąco naruszały interesy konsumenta.

Sprzeczność z prawem umów o kredyt we frankach szwajcarskich potwierdziły instytucje prawne i konsumenckie, zarówno polskie jak i unijne – Sąd Najwyższy, Trybunał Sprawiedliwości UE, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, UOKiK. Zakwestionowane zostały zarówno umowy o kredyt denominowany do CHF, jak i kredyt indeksowany kursem CHF.

Ostatnie lata (zwłaszcza 2020 i 2021) pokazują zdecydowany, lawinowy wręcz wzrost korzystnych rozstrzygnięć sądowych w sprawach, które Frankowicze wytaczają bankom. Wyroki sądów w sprawach o kredyty frankowe są w przytłaczającej większości dla banków druzgocące.

To wszystko jednak nie oznacza, że Frankowicz może spać spokojnie i pozwolić sobie na bierność i wyczekiwanie na to, aż bank lub inna instytucja zaproponuje rozwiązanie problemu, jakim są kredyty frankowe. Nie ma żadnej gwarancji, że taka propozycja w ogóle padnie, a jeśli nawet, to możemy mieć pewność, że będzie ona jedynie pozorowanym półśrodkiem, który de facto pozwoli bankowi przerzucić część odpowiedzialności za bezsprzeczną wadliwość produktu, jakim był kredyt frankowy, na Frankowicza.

Dlaczego czekanie jest niebezpieczne ?

Wartość franka szwajcarskiego, zwłaszcza względem złotówki, stale rośnie. Nic nie wskazuje na to, aby dynamika tego wzrostu miała się zmienić w najbliższym czasie. Umowy o kredyt we frankach w żaden sposób nie zabezpieczają Frankowicza przed tym wzrostem. Całe ryzyko kursowe zostało przez banki przerzucone na Frankowiczów. Konsekwencje tego stanu rzeczy są niepokojące:

 • pomimo regularnych spłat rat saldo zadłużenia może stale rosnąć zamiast maleć
 • wielkość rat kredytu, zarówno „kapitału” jak i odsetek może być, z miesiąca na miesiąc, coraz większa

Dlatego warto wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć działania, które rozwiążą problem, jakim jest kredyt we frankach szwajcarskich. Kredyty frankowe to prawnie wadliwe produkty finansowe, których umowy zawierały abuzywne, niezgodne z prawem zapisy. Kancelaria Czarniak Baszczyn formułuje wobec banku, w imieniu Frankowiczów, roszczenie o tak zwane odfrankowienie kredytu lub całkowitego unieważnienie umowy o kredyt w CHF.

kredyt frankowy przedawnienie

Po jakim czasie przedawniają się Twoje roszczenia z umowy o kredyt w CHF ?

Roszczenia zwrotu nadpłat rat kredytu frankowego ulega przedawnieniu w terminie 10 lat od dnia, w którym dana rata została zapłacona.

Nie oznacza to jednak, co należy podkreślić, że jeśli Frankowicz zaciągnął kredyt frankowy ponad 10 lat temu (podpisał umowę kredytową ponad 10 lat temu) sprawa jest już zamknięta. Wręcz przeciwnie, w takiej sytuacji Frankowicz nadal może pozwać bank i dochodzić swoich praw przed sądem. Jeśli kredyt w CHF został już w całości spłacony, to również nie stanowi przeszkody dla wytoczenia powództwa przeciwko bankowi.

Niemniej jednak, należy pamiętać, że każdy miesiąc zwłoki powoduje przedawnienie roszczeń Frankowicza o zwrot nadpłaconych ponad 10 lat temu rat kredytu frankowego.

Dla przykładu: w dniu 1 stycznia 2022 roku przedawnieniu ulegają roszczenia dla wszystkich rat kredytu zapłaconych przed dniem 1 stycznia 2012 roku. Po upływie następnego miesiąca – w dniu 1 lutego 2022 przedawnia się roszczenie do nadpłaty z kolejnej raty opłaconej do 1 lutego 2012. Aby temu zapobiec należy skutecznie przerwać bieg przedawnienia.

Bieg przedawnienia jest kolejnym argumentem za podjęciem zdecydowanych działań prawnych i sformułowania swoich roszczeń względem banku. Kredyty frankowe, a w zasadzie nadpłacone kwoty rat kredytowych, ulegają przedawnieniu. Ta sytuacja jest, rzecz jasna, na rękę bankom. Z miesiąca na miesiąc, coraz większe kwoty, które zgodnie z literą prawa winny należeć się Frankowiczom, stają się własnością banków. Dlatego banki przyjęły strategię „gry na czas”, wdając się w, często bardzo źle rokujące (dla banków), procesy sądowe, starając się odwlec w czasie prawomocne wyroki korzystne dla Frankowiczów.

Kancelaria pomoga Frankowiczom odfrankowić kredyt we frankach szwajcarskich lub unieważnić umowę o kredyt CHF.

Kancelaria prowadzona przez adwokata Pawła Czarniaka i radcę prawnego Tomasza Baszczyna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom. Naszych Klientów reprezentujemy osobiście.

Co wyróżnia naszą kancelarię ?
+ 0
wygranych spraw w sporach z bankami i TU
+ 0
aktualnie prowadzonych spraw "frankowych"
W jaki sposób możemy Ci pomóc ?

Skontaktuj się z nami i prześlij umowę

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
Kontakt

Dokonamy analizy umowy kredytu

Po analizie umowy kredytowej, którą zawarłeś z bankiem przedstawimy Ci naszą rekomendację co do dalszych działań prawnych.
Prześlij umowę

Poprowadzimy Twoją sprawę od A do Z

Podejmiemy kompleksowe działania prawne w Twoim imieniu.
Kontakt

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…