Odfrankowienie kredytu

Co możesz zyskać odfrankowując kredyt ?

Zmniejszenie raty kredytu

Po odfrankowieniu kredytu, w skutek jego przewalutowania, rata Twojego kredytu będzie niższa

Zwrot nadpłaconych rat i kosztów sądowych

Bank zwraca Frankowiczowi kwotę nadpłat rat kredytu frankowego, które do tej pory zapłacił, oraz koszty sądowe sprawy frankowej.

Uniezależnie-nie się od zmian kursu franka

Frankowicze uniezależniają się od wahań kursowych franka, zachowując jednocześnie korzystną stopę oprocentowania LIBOR

Zmniejszenie pozostałego do spłaty kredytu

Saldo aktualnego zadłużenia („kapitału" kredytu frankowego) obniży się.

Wyliczenia potencjalnych zysków - odfrankowienie kredytu

aktualnie według bankupo odfrankowieniu kredytu wyrokiem sądu
wysokość raty1000500
pozostałe do spłaty200 00098 000
wysokość nadpłaty050 000 *
Twój zysk0152 000 **
Szacunkowe wyliczenie potencjalnych zysków Frankowicza, który zaciągnął kredyt w wysokości 150 000 zł na 30 lat i uzyskał prawomocny wyrok odfrankowujący umowę kredytową po 12 latach od zaciągnięcia kredytu ***

* tę kwotę (50 tysięcy złotych) bank zwróci na konto Frankowicza

** o tyle mniej (152 tysięcy złotych) zapłaci Frankowicz bankowi w porównaniu do sumy, którą musiałby zapłacić spłacając kredyt na warunkach banku (bez odfrankowienia kredytu)

*** niniejsze wyliczenie stanowi tylko orientacyjną symulację potencjalnych zysków, przygotowaną w oparciu o przykładową umowę kredytową.

aktualnie według bankupo odfrankowieniu kredytu wyrokiem sądu
wysokość raty20001000
pozostałe do spłaty400 000196 000
wysokość nadpłaty0100 000 *
Twój zysk0304 000 **
Szacunkowe wyliczenie potencjalnych zysków Frankowicza, który zaciągnął kredyt w wysokości 300 000 zł na 30 lat i uzyskał prawomocny wyrok odfrankowujący umowę kredytową po 12 latach od zaciągnięcia kredytu ***

* tę kwotę (100 tysięcy złotych) bank zwróci na konto Frankowicza

** o tyle mniej (304 tysięcy złotych) zapłaci Frankowicz bankowi w porównaniu do sumy, którą musiałby zapłacić spłacając kredyt na warunkach banku (bez odfrankowienia kredytu)

*** niniejsze wyliczenie stanowi tylko orientacyjną symulację potencjalnych zysków, przygotowaną w oparciu o przykładową umowę kredytową.

aktualnie według bankupo odfrankowieniu kredytu wyrokiem sądu
wysokość raty34001600
pozostałe do spłaty700 000323 000
wysokość nadpłaty0168 000 *
Twój zysk0545 000 **
Szacunkowe wyliczenie potencjalnych zysków Frankowicza, który zaciągnął kredyt w wysokości 500 000 zł na 30 lat i uzyskał prawomocny wyrok odfrankowujący umowę kredytową po 12 latach od zaciągnięcia kredytu ***

* tę kwotę (168 tysięcy złotych) bank zwróci na konto Frankowicza

** o tyle mniej (545 tysięcy złotych) zapłaci Frankowicz bankowi w porównaniu do sumy, którą musiałby zapłacić spłacając kredyt na warunkach banku (bez odfrankowienia kredytu)

*** niniejsze wyliczenie stanowi tylko orientacyjną symulację potencjalnych zysków, przygotowaną w oparciu o przykładową umowę kredytową.

Co oznacza i z czym wiąże się odfrankowienie kredytu ?

Odfrankowienie kredytu lub przewalutowanie kredytu we frankach to potoczne określenia sytuacji, w której sąd uznaje zasady przeliczania wysokości zobowiązania kredytowego i rat do spłaty zawarte w umowie kredytowej za abuzywne (niedozwolone).

W konsekwencji odfrankowienia kredytu kredyt Frankowicza zostaje uznany za kredyt zaciągnięty nie w walucie obcej, lecz w złotówce. Innymi słowy – kredyt frankowy zostaje przekształcony w zwykły kredyt złotówkowy.

Odfrankowienie kredytu jest dla Frankowicza bardzo korzystne - bank zwraca nadpłacone raty, zmniejsza się wysokość zadłużenia, znika ryzyko kursowe, utrzymany pozostaje wskaźnik oprocentowania LIBOR.

odfrankowienie

Odfrankowienie kredytu. Co mówią przepisy prawa i jaka jest linia orzecznictwa ?

Odfrankowienie kredytu lub przewalutowanie kredytu we frankach to potoczne określenia sytuacji, w której sąd uznaje zasady przeliczania wysokości zobowiązania kredytowego i rat do spłaty zawarte w umowie kredytowej za abuzywne (niedozwolone). Tym samym owe zasady przeliczania, zwane również klauzulami indeksacyjnymi, uznawane są jako nieważne (bezskuteczne) już w momencie podpisania umowy kredytowej (i przez cały okres jej trwania).

Klauzule abuzywne,  o których mowa, są sprzeczne z dobrym obyczajem, zasadami współżycia społecznego lub rażąco naruszają interesy klientów banków. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie zarówno w Kodeksie Cywilnym (art. 385(1) ; art.58), na gruncie regulacji UE o ochronie konsumenta (dyrektywa 93/13) jak i w orzecznictwie zarówno krajowym (wyrok SN z dnia 29 października 2019 r., Sygn. akt IV CSK 309/18) jak i unijnym (wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 roku – C-260/18).

Pośród licznych wad prawnych klauzul indeksacyjnych wymienić można:

 • Banki na ich podstawie mogą samodzielnie ustalać kurs franka szwajcarskiego i zawyżać koszt kredytu,
 • Banki ryzyko i odpowiedzialność za wahania kursowe franka szwajcarskiego przerzucają w całości na Frankowiczów,
 • Stosowane przez banki umowy o kredyty frankowe są w sprzeczności z ustawową konstrukcją umowy kredytu, której niezbywalnym elementem jest obowiązek zwrotu kwoty otrzymanej.

Jakie są skutki odfrankowienia kredytu prawomocnym wyrokiem sądu ?

W konsekwencji odfrankowienia kredytu prawomocnym wyrokiem sądowym kredyt, który zaciągnął Frankowicz zostaje uznany za kredyt zaciągnięty nie w walucie obcej, lecz w złotówce. Następuje przewalutowanie kredytu we frankach – kredyt frankowy zostaje przekształcony w zwykły kredyt złotówkowy.

Odfrankowienie kredytu dotyczy zarówno rat już zapłaconych, jak i wszystkich przyszłych, pozostałych do spłaty rat kredytu.

Przewalutowanie kredytu frankowego (odfrankowanie kredytu) prowadzi do zwrotu Frankowiczowi wszystkich nadpłaconych raty kredytu, zmniejszenia wysokość przyszłych rat i salda zadłużenia Frankowicza. Znika również ryzyko kursowe przy czym utrzymany zostaje korzystny dla kredytobiorcy wskaźnik oprocentowania LIBOR.

odfrankuj kredyt

Korzyści Frankowicza. Co możesz zyskać podejmując walkę o odfrankowienie ?

Odfrankowienie kredytu jest bardzo korzystne dla Frankowicza:

 • wszystkie nadpłacone do tej pory raty bank zwraca kredytobiorcy,
 • wysokość wszystkich przyszłych rat znacznie maleje,
 • zmniejsza się wysokość salda aktualnego zadłużenia („kapitału”),
 • oprocentowanie kredytu, oparte na wskaźniku LIBOR, nie zostaje zmienione (co jest korzystne dla Frankowicza),
 • dodatkowo, co również ważne, kredyt zostaje całkowicie uniezależniony od wahań kursowych franka szwajcarskiego i związanego z tym ryzyka.

Odfrankuj kredyt

Wybór optymalnej strategii dochodzenia roszczeń od banku jest zawsze zależny od zapisów konkretnej umowy kredytowej i indywidualnej sytuacji Frankowicza. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią, celem ustalenia, jaka metoda działania odfrankowienie kredytu czy unieważnienie umowy frankowej w całości, będzie w Twoim przypadku najkorzystniejsza.

Kancelaria prowadzona przez adwokata Pawła Czarniaka i radcę prawnego Tomasza Baszczyna specjalizuje się w pomocy Frankowiczom. Naszych Klientów reprezentujemy osobiście.

Co wyróżnia naszą kancelarię ?
+ 0
wygranych spraw w sporach z bankami i TU
+ 0
aktualnie prowadzonych spraw "frankowych"
W jaki sposób możemy Ci pomóc ?

Skontaktuj się z nami i prześlij umowę

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
Kontakt

Dokonamy analizy umowy kredytu

Po analizie umowy kredytowej, którą zawarłeś z bankiem przedstawimy Ci naszą rekomendację co do dalszych działań prawnych.
Prześlij umowę

Poprowadzimy Twoją sprawę od A do Z

Podejmiemy kompleksowe działania prawne w Twoim imieniu.
Kontakt

Odfrankowienie kredytu a przedawnienie

Okres przedawnienia wynosi 10 lat dla każdej raty. Oznacza to, że możesz zgłosić się do nas również w sytuacji, gdy Twoja umowa została podpisana dawniej, niż 10 lat temu. Odfrankowienie kredytu jest jak najbardziej możliwe, niemniej jednak, roszczenie do każdej z rat, którą zapłaciłeś przed tą datą ulega przedawnieniu. Dlatego nie warto zwlekać - każdy upływający miesiąc to strata dla Ciebie.

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…